Het Johnson & Johnson Vision Customer Service beleid is ontworpen om de gezondheid van lensdragers te bevorderen door middel van verantwoordelijke en veilige distributie van contactlenzen. Zie de Algemene Voorwaarden om te zien wat wij geformuleerd hebben om dit doel te bereiken.

ACUVUE® producten worden alleen verkocht onder toezicht van een geregistreerde optometrist, oogarts of opticien en deze verkoop wordt gebaseerd op een geldig voorschrift, in overeenkomst met de wetten en reguleringen die van kracht zijn.

Algemene Voorwaarden

 • Gekwalificeerde professionals en retailers dienen alleen van legitieme leveraars te kopen, en hebben niet het recht om aan een andere distribiteur of dealer te verkopen of deze aan te stellen.
 • Gekwalificeerde professionals en retailers zullen geen producten buiten Europa verkopen of verschepen. Tevens zullen zij niet aan partijen verkopen die hun producten buiten Europa aanbieden.
 • Gekwalificeerde professionals en retailers moeten Johnson & Johnson Vision Trademarks gebruiken op een manier die in overeenkomst is met de Johnson & Johnson Vision voorwaarden.
 • Gekwalificeerde professionals en retailers zullen geen valse of misleidende statements maken over Johnson & Johnson Vision, zijn zakelijke praktijken of een van zijn producten.
 • Gekwalificeerde professionals en retailers moeten zich schikken naar alle labelvergunningen of restricties gebruiken op producten of voorschriften waar Johnson & Johnson Vision op van toepassing zijn.
 • Gekwalificeerde professionals en retailers met directe accounts moeten hun account balans met Johnson & Johnson Vision goed op orde houden.
 • Johnson & Johnson Vision behoudt zich het recht voor om jaarlijkse accountants aan te stellen om te beoordelen of professionals en retailers zich houden aan de wettelijke verplichtingen, het diagnostische lens beleid en territoriale restricties.
 • Johnson & Johnson Vision behoudt zich het recht voor om het account van een gekwalificeerde professional of een retailer te vernietigen die zich niet aan dit beleid houdt. Vernietiging zorgt er niet voor dat openstaande schulden aan Johnson & Johnson Vision kwijtgescholden worden.

Beleid voor diagnostisch lenzen

Johnson & Johnson Vision stelt aan al haar klanten diagnostische lenzen ter beschikking van het basisassortiment ACUVUE® lenzen. Deze proeflenzen zijn bedoeld om bij nieuwe dragers het comfort en de tolerantie van de lens op het oog te controleren.

Graag willen wij u vriendelijk wijzen op het juiste en rechtmatige gebruik van proeflenzen:

 • Diagnostische lenzen zijn alleen bestemd voor nieuwe aanpassingen en heraanpassingen
 • Diagnostische lenzen worden verstrekt als gratis monsters en mogen in geen geval worden verkocht.
 • Diagnostische lenzen mogen niet gratis weggegeven worden als productpromotie ter vervanging van vervangende contactlenzen.
 • Johnson & Johnson Vision voert een systeem in om het aantal bestelde diagnostische lenzen per verkooppunt te controleren.

 

PP2022OTH6573